Nederlands   Deutsch   English   Français   

TECHNOLOGY IN HEALTHCARE EDUCATION


Technology in Healthcare Education (THE!) is een grensoverschrijdend project waarbij studenten worden opgeleid voor de zorg van de toekomst.

Multidisciplinariteit, Euregionale mobiliteit, creatie van technologische zorginnovaties en het beter voorbereiden van studenten en leerlingen voor de Euregionale arbeidsmarkt staan hierbij centraal. THE! is een driejarig project en kwam tot stand dankzij de financiële steun van Interreg Euregio Maas-Rijn en de Provincies Limburg, Luik en Nederlands Limburg.

Wat willen we bereiken?

  • Multidisciplinariteit versterken en bestendigen
  • Technologische zorginnovaties stimuleren
  • Euregionale mobiliteit bevorderen
  • Doorstroom leerlingen secundair naar hoger onderwijs verhogen
  • Studenten opleiden voor euregionale arbeidsmarkt

Voor wie?

  • Eindgebruikers van de producten die op basis van participatief design ontwikkeld zijn en dus beantwoorden aan hun behoeften
  • Zorgverleners die technologische innovaties leren kennen en implementeren

Wie kan meedoen?

  • Bedrijven en zorginstellingen die een technologische innovatie willen ontwikkelen en implementeren in de zorg
  • Studenten en leerlingen, docenten en leerkrachten

NIEUWS

‘Technology in Healthcare Education’ opnieuw over de taalgrens

Dinsdag 9 oktober 2018 werden in de provincie Luik 160 hogeschoolstudenten en leerlingen uit het secundair onderwijs door Zorginstellingen en bedrijven uit Vlaanderen, Nederland en Wallonië uitgedaagd om zorg en techniek op mekaar af te stemmen.

 Technology in Healthcare Education - Results 2018

16 MEI Zuyd- Hogeschool, Heerlen

Op 16 mei stellen wij u de resultaten voor van de cases uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland waaraan studenten hoger onderwijs samen met leerlingen uit het secundair onderwijs i.s.m. zorginstellingen en bedrijven werkten. Samen ontwikkelden zij innovatieve oplossingen op maat van de eindgebruiker.

Prominente sprekers geven hun visie over de zorg van de toekomst en het belang van innovatief ondernemerschap.